МОЛИМО ОБРАТИТИ ПАЖЊУ НА

 

 1. Сви хорови дужни су да уплате котизацију у износу од 50 евра на рачун СПКД “Просвјета“ Брчко у сврху учешћа на ФонФесту, број рачуна 5620048137777469 НЛБ Банка а.д. Бања Лука или лично приликом доласка на ФонФест
 2. Пријаве доставити путем електронске поште fonfest2018@gmail.com
 3. Молимо Вас да уз пријаву доставите и сљедеће: биографију хора, биографију диригента и фотографију хора
 4. Ноте композиција предати секретару жирија прије почетка такмичења у пет примјерака
 5. Рок за пријаву је 15. октобар 2019. године
 6. Информације о цијенама хотелског смјештаја и детаљном програму ФонФеста биће достављене накнадно свим пријављеним хоровима
 7. Информације и контакти: www.prosvjeta.rs   fonfest2018@gmail.com 

PLEASE PAY ATTENTION

 

 1. All participants are required to pay the fee in the amount of 50 euros on the account SPKD „Prosvjeta“ Brčko in order to participate in FonFest on account number 5620048137777469 at NLB Bank Banja Luka or in person before the competition starts
 2. Application submitt via e-mail fonfest2018@gmail.com
 3. Please submit with the application the following: choir biography, conductor biography and choir photo
 4. Composition notes need to be given to the secretary of the jury before the competition starts, in five copies
 5. The deadline for the application is 15th October 2019.
 6. Information about prices for hotel accommodation and a detailed program will be sent later to all choirs registered for the FonFest
 7. Information and contacts: www.prosvjeta.rs   fonfest2018@gmail.com 

СПКД „Просвјета“ Брчко

Мјешовити камерни хор

Брчко дистрикт Босне и Херцеговине

Адреса: Улица Узуновића 9, 76100 Брчко

Тел.:+ 387 49 214 875

E-mail: fonfest2018@gmail.com

Умјетнички директор ФонФеста mr Бранислава Поповић  + 387 61 735 800

Портпарол ФонФеста Јелена Лугоња  +387 65 597 687

 

SPKD „Prosvjeta“ Brcko

Mixed chamber choir

Brcko district of Bosnia and Herzegovina

Address: Uzunovica Street 9, 76100 Brcko

Phone + 387 49 214 875

E-mail: fonfest2018@gmail.com

Artistic director of FonFest mr Branislava Popovic + 387 61 735 800

Spokesperson of FonFest Jelena Lugonja +387 65 597 687

 

© 2019 - СПКД "Просвјета" Брчко, сва права задржана