КАТЕГОРИЈА А / CATEGORY A – МЈЕШОВИТИ ХОР / MIXED CHOIR

 • више од 28 извођача / over 28 singers
 • извођење до четири композиције / up to four compositions
 • максимално трајање програма 15 минута / maximum duration of program 15 minutes
 • максимално једна композиција са инструменталном пратњом / a maximum one composition with instrumental accompaniment

КАТЕГОРИЈА Б / CATEGORY B – МЈЕШОВИТИ КАМЕРНИ ХОР / MIXED CHAMBER CHOIR

 • до 28 извођача / up to 28 singers
 • извођење до четири композиције / up to four compositions
 • максимално трајање програма 15 минута / maximum duration of program 15 minutes
 • максимално једна композиција са инструменталном пратњом / a maximum one composition with instrumental accompaniment

КАТЕГОРИЈА Ц / CATEGORY C – ЦРКВЕНИ ХОР / ORTHODOX SACRED CHORAL MUSIC

 • број извођача до 50  / number of singers up to 50
 • мушки, женски, мјешовити /male, female, mixed
 • број композиција до четири / number of pieces up to four
 • само православна духовна музика / only orthodox sacral music
 • максимално трајање програма 15 минута / maximum duration of program 15 minutes
 • нема композиција са инструменталном пратњом / without pieces with instrumental accompaniment

КАТЕГОРИЈА Д / CATEGORY D – ДЈЕЧИЈИ ХОР / CHILDREN CHOIR

 • број извођача неограничен / number of singers unlimited
 • број композиција до четири / number of pieces up to four
 • максимално трајање програма 12 минута / maximum duration of program 12 minutes
 • максимално једна композиција са инструменталном пратњом / a maximum one composition with instrumental accompaniment

КАТЕГОРИЈЕ Е, Е1 / CATEGORIES E, E1 – МУШКИ/ЖЕНСКИ ХОР  / MALE/FEMALE CHOIR

 • број извођача неограничен / number of singers unlimited
 • број композиција до четири / number of pieces up to four
 • максимално трајање програма 12 минута / maximum duration of program 12 minutes
 • максимално једна композиција са инструменталном пратњом / a maximum one composition with instrumental accompaniment

КАТЕГОРИЈА Ф / CATEGORY F – ФОЛКЛОР / FOLKLORE

 • број извођача неограничен / number of singers unlimited
 • број композиција између четири и шест / number of pieces between four and six
 • максимално трајање програма 12 минута / maximum duration of program 12 minutes
 • неограничен број композиција са инструменталном пратњом / unlimited number of pieces with instrumental accompaniment

ПРОГРАМ / PROGRAM

 • Сви хорови, без обзира у којој се категорији такмиче, пјевају композиције по слободном избору / All choirs, regardless of the category they are in, perform compositions on their own choice.